Náš temperament II

V čase podzimu se často hlouběji zamýšlíme nad našimi emocemi a pocity. A proto se i my vracíme k předchozímu článku Temperment I. Touto následující částí se vracíme k rozlišením temperamentu, tak jak jsme se slíbili v předchozím dílu, který se touto oblastí zabýval.

V prvním díle jsme vysvětlovali co to fakticky temperament je, jak se projevuje a jak se odlišuje. Také jsme se více zabývali Hippokratovým rozdělením temperamentu.

V tomto dílu budeme pokračovat tím, že se dále změříme na Jungovu a Kretschmerovu typologii temperamentu.

Jungova typologie temperamentu rozeznává dvě roviny chápání člověka, a to vztah k sobě samému a vztah k okolnímu světu. Charaktery pak člení do dvou základních skupin, a to na introverty, kteří jsou uzavření, nespolečenští, samotáři, málo vnímaví, pomaleji reagující. A dále pak na extroverty, kteří jsou naopak otevření, společenští, reagují rychle, i na velmi slabé podněty, také u nich rychleji dochází k inhibici a lepší snášenlivost bolesti.

Dalším je Kretschmerova psychosomatická typologie, která říká, že tělesná konstrukce má jistou souvislost s určitými skupinami temperamentních vlastností. Kretschmer vymezil stupeň duševní vnímavosti, základní nálady, temperament.

Pyknik je v mládí štíhlý, středně vysoký, stažený. Má úzká kulatá ramena, vyklenutý hrudník a krátký silný krk, který přechází do velkého břicha. Kosti jsou měkké a slabé, oči malé, vlasy jemné, kůže spíše světlá až bílá. Z psychické roviny se jedná o labilní povahu, je to ovšem sympatický člověk, rád a dobře se učí, je společenský, veselý a podnikavý.

Leptosom má figuru hubenou, šlachovitou, vysokou, má vystupující žebra, dlouhé tenké končetiny. Většinou je zahleděný sám do sebe, má relativně omezené kontakty s okolním světem, vyznačuje se až mrazivým chladem, posměšky na adresu svého okolí a je kontrastní.

Atlet má velkou svalnatou postavu, široká ramena, úzký pas, mohutné končetiny, výrazný obličej, husté a tvrdé vlasy. Psychologicky je pomalejší, se spíše flegmatickou až mírně natvrdlou povahou.

Je samozřejmé, že se navzájem lišíme. Ale všichni máme přece jen jedno společné. Máme svoje domovy, do kterých bychom se toužili rádi vracet. My v nábytku v kostce vám to rádi umožníme. Proto u nás najdete mnoho možností jak ještě více zútulnit váš byt. Zároveň si uvědomujeme to, že k pozitivní náladě přispívá i jakost a zdravotní nezávaznost. A proto náš nábytek vybíráme tak, aby splňoval všechna kritéria a byl vyrobený především z přírodních surovin. Nejběžnějšími materiály jsou tedy dub, buk, borovice, bříza nebo smrk. A to vše za nadmíru příznivé ceny. Nepochybně stojí taktéž za zmínku i to, že při nákupu nad 2000,-Kč máte dovoz až k domu zdarma. Tak si zpříjemněte nadcházející dny a nahlédněte k nám, jistě vás něco zaujme…