Charakter

V průběhu svého života se učíme nejen poznávat svět kolem nás, ale také vypořádat se sami se sebou. Učíme se morálním principům společnosti i jedince. Charakterové vlastnosti vyjadřují vztah jedince k jiným lidem, věcem, k práci i k sobě. Proces vývoje charakterových vlastností probíhá většinou v určitých etapách. Od amorálního u kojence, přes prospěšný v raném dětství, konformní v pozdějším dětství, uvědomovaný v adolescenci až k altruistickému u zralých dospělých. Z toho vyplývá, že charakter se v průběhu života vyvíjí. Každý z nás má schopnost osobně růst a měnit se v každé etapě svého života.

Základy charakterových vlastností dítě získává od svých rodičů nebo od osob, které se o dítě starají od útlého věku. Tady se zprvu dítě setkává s charakterem svých rodičů v podobě přístupů k němu, vyjadřujících jaké má být, jak se má chovat, co má dělat a na co si má dávat pozor. Rodiče vyučují dítě i svým vlastním příkladem. Dítě vidí, jak rodiče přistupují k řešení problému i v mezilidských vztazích. Vnímá tyto situace a snaží se je napodobit.

Přestože se může zdát, že temperament a charakter jsou nezávislé části osobnosti, jsou navzájem hluboce propojené. Charakter může modifikovat temperament, umožňuje lidem využít užitečné části temperamentu a potlačovat méně žádoucí biologické sklony a instinkty.

Podstata charakteru tkví v tom, jak se sami chápeme. Považujeme se zodpovědnými za své jednání, nebo se domníváme, že jsme vydáni na milost a nemilost "vnějším silám"? Cítíme se nedílnou součástí společnosti nebo stojíme mimo ni a jednáme pouze podle vlastních názorů. Nejdůležitější ze všeho, co se v životě učíme a co si pamatujeme, je to kdo vlastně jsme.

Naše počáteční reakce na podněty jsou určeny převážně zděděným temperamentem, avšak způsob, jakým si podněty vykládáme a jak jednáme v reakci na tyto stimuly, záleží na získaném charakteru.

Charakter se samozřejmě během života formuje. Za tyto změny mohou především tyto životní zkušenosti: vztah k lidem, ať už kladný nebo záporný, vytrvalost, odolnost v zátěži, kontrola a řízení temperamentových vlastností, sebehodnocení, svědomí a společenské postoje neboli hodnotové orientace.

My v NÁBYTKU V KOSTCE si uvědomujeme, že nejsme všichni stejní. A proto je náš sortiment tak různorodý. U nás si opravdu vybere každý. Náš nábytek se vyznačuje vysokou kvalitou a precizním provedením a je už pouze na vás zda potřebujete zařídit kuchyni nebo jídelnu, obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj, pracovnu či předsíň. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se a nás obrátit. Rádi vám pomůžeme...