Temperament II

Je podzimní čas a my se možná častě ji než kdy jindy zabýváme našimi city a pocity. Proto se i my vracíme tímto druhým dílem k jednotlivým rozlišením temperamentu, tak jak jsme to slibovali v předchozím dílu, který se zabýval touto problematikou.

V prvním článku s názvem Temperament I jsme psali co vlastně temperament je, jak se projevuje a jak jej rozeznáme. Také jsme se blíže zabývali Hippokratovým dělením temperamentu.

V dnešním článku budeme pokračovat tím, že se více zaměříme na Jungovu a Kretschmerovu typologii temperamentu.

Jungova typologie temperamentu rozlišuje dvě roviny vnímání člověka, a to vztah k sobě samému a vztah k okolnímu světu. Charaktery pak rozděluje do dvou základních skupin, a to na introverty, kteří jsou uzavření, nespolečenští, samotáři, málo vnímaví, pomaleji reagující. A dále na extroverty, kteří jsou naopak otevření, společenští, reagují rychle, i na velmi slabé podněty, také u nich rychleji dochází k inhibici a lepší snášenlivost bolesti.

Dalším je Kretschmerova psychosomatická typologie, která tvrdí, že tělesná stavba má jistou souvislost s určitými skupinami temperamentních vlastností. Kretschmer vymezoval stupeň duševní citlivosti, základní nálady a temperament.

Pyknik je v mládí štíhlý, středně vysoký, stažený. Má úzká kulatá ramena, vyklenutý hrudník a krátký silný krk, který přechází do velkého břicha. Kosti jsou měkké a slabé, oči malé, vlasy jemné, kůže spíše světlá až bílá. Z psychické stránky se jedná o labilní povahu, je to ovšem sympatický člověk, rád a dobře se učí, je společenský, veselý a podnikavý.

Leptosom jeho postava je hubená, šlachovitá, vysoká má vystupující žebra, dlouhé tenké končetiny. Většinou je zahleděný sám do sebe, má relativně omezené kontakty s okolním světem, vyznačuje se až mrazivým chladem, posměšky na adresu svého okolí a je kontrastní.

      Atlet má velkou svalnatou postavu, široká ramena, úzký pas, mohutné končetiny, výrazný obličej, husté a tvrdé vlasy. Psychologicky je pomalejší, se spíše flegmatickou až mírně natvrdlou povahou.

       Je samozřejmé, že všichni jsme jiní. Ale jedno máme přeci jen společné. Všichni máme domovy, do kterých bychom se rádi vraceli. My v NÁBYTKU V KOSTCE bychom vám to rádi umožnili. Proto u nás najdete nespočet možností jak ještě více zútulnit vaše příbytky. Zároveň jsme si vědomi toho, že k dobré náladě přispívá i kvalita a zdravotní nezávaznost. Proto náš nábytek vybíráme tak, aby splňovala všechna tato kritéria a byla vyrobena z přírodních materiálů. Nejčastějšími surovinami jsou tedy dubový, bukový, borovicový, břízový nebo smrkový masiv. A to vše za velmi přijatelné ceny. Jistě stojí za zmínku i to, že při nákupu nad 2000,-Kč máte dovoz až k domu zdarma. Tak si zpříjemněte tyto podzimní dny a nahlédněte k nám, jistě si něco vybrete…