Dřevo

„Dřevo je svým způsobem výjimečný a pravděpodobně také nejvšestrannější materiál. Je odolné, v mnoha různých rozměrech, je pružné, krásné a poměrně snadno se zpracovává. Ale především jsou jeho zdroje v podstatě obnovitelné.“ (N. Gibbs)

VĚDĚLI JSTE?

 

* Každý druh dřeva se vyznačuje specifickými vlastnostmi, barvou a odolností.

* Každý strom se nehodí pro stejné použití. O použitelnosti dřeva rozhoduje jeho tvrdost, barva a další vlastnosti.

* O kvalitě dřeva nerozhoduje jenom jeho struktura, ale také roční doba, v níž byl strom poražen.

* Pokácení stromu = oddělení kmene od kořenů

* Poté se kmeny stahují na místo v lese, kde jsou ořezány větve, kůra a kmeny jsou seříznuty na stanovenou délku. Dále se roztřídí a jsou připraveny k transportu.

 

Kdy stromy kácet?

* V době, kdy jsou stromy vyvinuté a dospělé

* Příliš mladé stromy mají hodně měkkého dřeva, často jsou napadány hmyzem a jsou poškozovány větrem, kdy se lámou

* Příliš staré stromy jsou napadány hnilobou a nejstarší část kmene bývá tvořená jádrovým dřevem

* Stáří jednotlivých stromů se liší v závislosti na jednotlivých druzích a klimatických podmínkách v prostředí, kde rostou

 

Vlastnosti dřeva:

* Pružná deformace

* Ohebnost

* Tvrdost

* Pevnost v ohybu

* Štípatelnost dřeva

* Odolnost vůči opotřebování

* Odolnost vůči nárazu

* Odolnost vůči namáhání v tahu

* Pevnost v tlaku

* Pevnost v ohybu

 

Druhy dřeva:

Měkké dřevo – získává se z jehličnatých stromů

* Měkké dřevo je obvykle světlé barvy

* Objevuje se v chladnějších a proměnlivých klimatech

* Oblíbená surovina ve stavebnictví, při výrobě nábytku a také pro výrobu celulózy, využívanou v papírenském průmyslu

- smrk, jedle, borovice lesní, modřín + topol, vrba, lípa

 

Tvrdé dřevo – získává se většinou z listnatých stromů

* Většina stromů roste v mírných a tropických pásmech

* Vyznačuje se větší pestrostí barev, textury a žilkování

* Listnaté stromy rostou pomaleji a co se týče výsadby, bývá nákladnější

* Používá se ve stavebnictví a při zhotovování řemeslnických výrobků

- buk, dub, švestka, jabloň, hrušeň, eben, mahagon+ borovice černá