Jak chránit dřevo před dřevokaznou houbou?

Dřevo je mimořádně kvalitní, přirozený a krásný materiál s ohromnými vlastnostmi, který nás obklopuje, zkrášluje a zlepšuje náš život, a tak si nepochybně zaslouží dobrou ochranu a kvalitní údržbu. Pokud ale chceme, aby nám dřevo dlouhý čas vydrželo, musíme o něj dobře pečovat. Může se nám stát, že najdeme doma na dřevě houby, a to nám radost určitě neudělá. Napadené dřevo ztrácí pevnost a v konečném stádiu se zcela rozpadne. O tom, jak ochránit dřevo před dřevokaznou houbou bude právě tento článek.

Dřevokazné houby jsou houby, které rozkládají živé nebo mrtvé dřevo, neboť ke svému růstu a rozmnožování vyžadují dřevní hmotu. Rozkladem lignocelulozy se významně podílejí na koloběhu uhlíku v přírodě. Nejvíce představitelů je z řad chorošovitých a nelupenatých, ale jsou i zástupci lupenatých. Tyto houby jsou příčinou mnoha chorob dřeva, způsobují například bílou a hnědou hnilobu a mnoho dalších. Zpravidla se jedná o nejedlé houby, ale jsou mezi nimi i jedlé druhy, jako například sírovec žlutooranžový, různé druhy hlív nebo václavka smrková, která je pokládána za nebezpečného škůdce, v lidských sídlech škodí například dřevomorka domácí nebo trámovka plotní.

  

Houby milují vlhko, stojatý vzduch a málo světla. Když spatříme zamodrání dřeva je nejvyšší čas proti napadení zasáhnout. Hlavně měkké dřevo, například smrk nebo borovice, napadá dřevomorka a zamodrání způsobuje jeho odbarvení, čímž pak absorbuje vodu dvakrát rychleji než dřevo zdravé. Pokud se ale již houba ve dřevě pevně usadila, jsou již narušeny jeho mechanické vlastnosti a houba se šíří velice rychle. Je znatelná hnědá až černá hniloba, dřevo má menší hmotnost, pevnost, jsou vidět trhliny a houba postupně dřevo rozkládá až k úplnému rozpadu.

Hlavní zásady ochrany dřeva před dřevokaznou houbou

Nejjednodušší a nejlepší ochranou dřeva před dřevokaznou houbou je vysušení dřeva. Hniloba dřevo nenapadne v případě, nepřekročí-li vlhkost dřeva 20%. Žádoucí je udržet rovnovážnou vlhkost dřeva na přijatelné hodnotě a tu můžeme změřit např. odporovým vlhkoměrem. Měli bychom tedy pracovat vždy s kvalitním a dobře vysušeným dřevem. Minimální doba přirozeného schnutí je tři roky pro stavební dříví, a například pro nábytek z masivu a hudební nástroje může být tato doba několikanásobně delší. Umělým sušením v sušárnách můžeme dosáhnout objemu vlhkosti až 10%. Bude záležet, jak s materiálem bude dále nakládáno, protože rychle odsušené dřevo je schopno opět velmi rychle část vlhkosti vstřebat.

  

Důležité je ochránit dřevo před dešťovou vodou, a to zejména v případě zahradního nábytku, plotu, dřevěného domečku nebo prolézačky pro děti. Největší problém je, když voda nemůže vytéci. Jde o vodorovně uložené dřevěné prvky, které jsou nekryté, protože voda nateče do vysušených trhlin. Tady narůstá pravděpodobnost, že dříve, než se voda odpaří, vsákne ji dřevo a tím narůstá vlhkost dřeva a riziko napadení. U svislých prvků, například u plotu, lze zlepšit odtok vody zkosením vodorovné hrany.

  

Zabezpečit musíme dostatečné větrání objektu, kde je uložené dřevo nebo máme schovaný třeba zahradní nábytek. Dřevokazné houby prostě průvan nesnášejí.

Nezapomínejme ošetřit dřevo impregnací proti vlhkosti a použít přípravek proti napadení dřevokaznými houbami a dalšími škůdci. Tuto údržbu je dobré provést v intervalech ne delších než 2-5 let.

Údržba po napadení dřevokaznou houbou

Pokud je již napadení zřejmé, je nutné odstranit příčiny zavlhnutí, jako například vzlínání dřeva nebo zatékání, vysoušet a umožnit přístup vzduchu. Podle velikosti napadení dřevo buď důkladně očistíme a ošetříme speciálním přípravkem, nebo se ho zbavíme úplně, pokud je nevratně poškozené.

Boj s houbou je vždy velmi obtížný, ale můžeme ho vyhrát. Chemických prostředků je již dnes na trhu dost, ale obyčejné postřiky se dostanou jen jeden až dva milimetry pod povrch, je tedy dobré zasáhnout hloubkovou injektáži. Ochranný prostředek se aplikuje jehlovými koncovkami přímo do dřeva nebo do předvrtaných otvorů. 

Existuje nepřeberné množství způsobů ochrany dřeva, můžeme ho nejenom konstrukčně chránit, ale můžeme i tepelně modifikovat, což naší předkové uskutečňovali jednoduše tak, že dřevo vložili na chvíli do ohně. A jak chráníte dřevo Vy? Napište nám do diskuse….