Praha, nejkrásnější město v Evropě

Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“ Takto prorokovala dle pověstí kněžna Libuše založení naši největší metropole, hlavního města PRAHA. Určitě mi dáte za pravdu, že kdo nebyl v našem hlavním městě, jako by nebyl. Pod rouškou rušných ulic a přelidněných nákupních center se ukrývají i nádherné scenérie, romantické uličky a dotek historie, která na Vás z každého koutu dýchá a dává nám poznat dějiny, které se prolínají naší minulostí. Minulosti, se kterou se každoročně přichází seznámit i nesčetný počet zahraničních turistů. Kdo tedy neví kam v Praze jít, aby vzhlédnul to nejdůležitějšího z našeho, troufnu si říct, nejkrásnějšího města, tak je právě Vám určen tento článek :-).

Jak již jsem uvedla v úvodu tohoto článku, vznik města prorokovala kněžna Libuše. Dle legendy byla tedy Praha založena v 8. století kněžnou Libuší a jejím manželem Přemyslem, zakladatelem dynastie Přemyslovců. Na místě, jež prorokovala, přikázala vystavět hrad a město, které nazvala Prahou. Do dnešní podoby se Praha tedy vyvíjela celých jedenáct století. Coby historická metropole byla hlavním městem Českého knížectví, Českého království a sídelním městem císařů Svaté říše římské. Musím také zmínit, že se Praha se rozkládá na území 496 km² a má okolo 1,3 milionu obyvatel.

Kam se tedy podívat?

Při toulkách historií tohoto nádherného města určitě musíte navštívit Pražský hrad, který je nejvýznamnějším hradem na území českého státu. Původně raně středověké hradiště, stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy, na vrchu Opyš. Od 9. století býval rezidencí českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské. Je považován nejen za symbol města, ale i české státnosti a podle Guinessovy knihy rekordů za největší starobylý hrad na světě. Také je největší doposud obývaný hrad na světě, hned za ním je anglický Windsor.

Součástí hradu je Katedrála svatého Víta, tradiční místo korunovací českých králů i jejich posledního odpočinku. Kromě mnohých českých panovníků (včetně čtyř císařů), pražských biskupů a arcibiskupů, duchovních, šlechticů i jiných lidí spjatých s pražským dvorem jsou v katedrále pochováni i někteří světci – velká část českých zemských patronů (sv. Václav, Vít, Vojtěch, Zikmund nebo Jan Nepomucký). Zde jsou také uloženy české korunovační klenoty.

Betlémská kaple je zasvěcená vzpomínce betlémských nemluvňátek. Kaple byla určena výhradně pro kázání, a to kázání v mateřském jazyce, tj. v češtině. Nejvíce je Betlémská kaple spojována s působením Jana Husa. Ten se stal jejím správcem 14. března 1402 a od té doby zde kázal.

Vyšehrad je historické hradiště a pevnost na skále nad pravým břehem řeky Vltavy ve čtvrti Vyšehrad v Praze. Na Vyšehradském hřbitově se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla jsou pochovány významné české osobnosti, nachází se zde i nejstarší pražská rotunda sv. Martina. Od roku 1962 je vyšehradský areál národní kulturní památkou.

Určitě také nezapomeňte navštívit Karlův most, jenž je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. Nechte se zlákat do místních restaurací a posedět u plného stolu české kuchyně. Dále na Vaši návštěvu čeká rovněž Zámek Troja, Staroměstské náměstí, Prašná brána, Národní divadlo, pražské ZOO, Karlův most, Tančící dům, letohrádek Hvězda, Veletržní palác, Rudolfinum a mnoho dalších zajímavostí, které nám dokazují fakt, že Praha má prostě co nabídnout.

Tak směle do Prahy.

Přejeme krásný den.