Osobnost člověka

Každý z nás je určitá osobnost a všichni jsme jedineční, nezaměnitelní a originální. Na každého jedince působí vnější okolí, formuje a utváří ho. Snad všichni lidé by chtěli znát svou „pravou tvář“ a vědět jak budou reagovat na tu či onu událost, na životni zkoušky a na vše, co život na zemi přinese. Vědění jak bude člověk reagovat, snášet, vnímat životní události a sám sebe je poznání a vyrovnání se se sebou samým. Jsou však okolnosti, které člověk nemůže změnit.

Všichni jsme byli nějakým způsobem vychováváni a všechny nás to nějakým způsobem poznamenalo. Ať už z pozitivního hlediska, tak i z toho negativního. Do určitého času, jsme pouze plnili to, co se od nás očekávalo a kam jsme byli směřováni. Pak nastala doba vlastního názoru a hlediska. Doba kritiky a těžce vydobyté samostatnosti. Zmítali jsme se od toho, co do nás bylo vryto, k tomu s čím jsme chtěli bojovat a možná i bojovali. Ti šťastnější z nás, byli vychováváni v láskyplné rodině a bezpečí. Ti méně šťastní, kterým nebyl ukázán správný směr, a nebyla poskytnuta správná motivace, jsou tímto přístupem postihnuti možná až dodnes. Teď jsme to my, kteří zakládáme rodiny a snažíme se do svých dětí vtisknout ty hodnoty, které do nás a našich předků byly vštěpovány po generace. Anebo se jich naopak snažíme změnit a zbavit. Snažíme se napravit chyby našich rodičů a naše děti posunout o stupínek výš, prostřednictvím poučení z vlastních nezdarů. Všechny tyto faktory, které neodmyslitelně provází náš život, mohou, ale dokonce i ovlivňují osobnost člověka, a to od výchovy v rodině, až po vliv pedagogů, školského prostředí, přátel a okolí vůbec.

Všichni jsme individuální, všichni jsme odněkud vzešli a někam směřujeme. Proto je dobré se alespoň někdy nejen problematikou výchovy, rodiny i školy a jejich vlivu na osobnost zamyslet. Zároveň však je dobré si také uvědomit, že jsme to především my rodiče, kteří bychom se měli snažit vychovat své děti jak možná nejlépe.

I my V NÁBYTKU V KOSTCE, si tuto důležitost uvědomujeme a zároveň také víme, že i prostředí, ve kterém nejen dítě žije, se úzce dotýká jeho vnímání světa. Protože pocit domova a vnímání krásy ovlivňuje naše pocity a nálady. A proto jsme tu my, abychom vám nabídli a pomohli se zorientovat v pestré nabídce jednotlivých produktů, které dohromady utváří zdravý domov.