Druhy temperamentu I

Lidé se navzájem různí nejen svým vzhledem, tedy tím co nás odlišuje na první pohled. Ale především svým projevem, tím co vyzařují, tedy obsahem jejich duševního žití jako je vnímání, přimyšlení, pamatování si, záliby apod. A v neposlední řadě i formou, tj. tím, jak reagují na odlišné impulsy. To vše způsobuje temperament.

Temperament, jinak řečeno také vzrušivost, respektive tendence k ní, se projevuje už i u novorozenců, například intenzitou pohybů a hloubkou prožívání. Jeho podstata je biochemická a je značně ovlivněna dědičností. Tímto pojmem se vlastně označuje soubor vlastností vztahujících se k emocionálnímu reagování, které je charakteristické pro určitého jedince. Snaha přeměnit je nebývá úspěšná, výsledek zpravidla rozladí a osobnosti uškodí. To ale neznamená, že vlastnosti a typy temperamentu není možné kultivovat a zušlechťovat. Značná část temperamentů má své klady i zápory, přednosti i úskalí. Velká část záleží na tom, jak jedinci s určitým temperamentem rozumí jeho okolí a jak k němu přistupuje.

Klasické typy temperamentů zformoval Hippokrates. Domníval se, že poměr čtyř tělesných tekutin určuje odezvu na okolí. Jednalo se o krev – sanguis; žluč – cholé; černá žluč – melan -cholé; sliz – phlegma. Tuto interpretaci zdokonalil Galénos, po něm Jung, Eynseck nebo Pavlov. Odlišujeme tedy 4 typy temperamentů. Sangvinik – jeho citové vzrušení je plytké a pomíjivé, bez dlouhodobých následků. Cholerik – rychle se intenzivně vzruší, má sklony k vznětlivým citovým reakcím, které však netrvají dlouhou dobu. Flegmatik – těžko se emocionálně vzruší, má sklony k citové vyváženosti, někdy přecházející v lhostejnost. Melancholik - se vyznačuje silnými a hlubokými pocity, laděnými k zármutku a sklíčenosti.

Temperament ovlivňuje i to, v jakých barvách a stylu nábytku zařídíme náš domov. U nás v NÁBYTKU V KOSTCE vám s radostí doporučíme a ulehčíme volbu tak, aby splnila přesně vaše potřeby. Máte možnost si vybrat z rozdílných druhů masivu jako je dub, buk, borovice, smrk či bříza. Ale i z odlišných barevných alternativ, kterými jsme schopni na vaši žádost dřevo ošetřit. A samozřejmě to vše při užití zdravotně nezávadných prostředků. U nás v NÁBYTKU V KOSTCE jsme tu zkrátka pro vás.

A někdy příště si povíme ještě něco o Jungově typologii a o tom, co způsobuje jakým temperamentem bude člověk obdařen...