Dožínky, čas poděkovat přírodě za její hojné dary

Dožínky nebo také chcete-li obžinky, dožatá, dóženek, dožitá, žnivuvka, ožinek či žnivy jsou svátek ukončení sklizně, který po mnoho generací slavili naši předkové. Žně zpravidla začínaly 13. července na svatou Markétu, která byla považována za patronku plodnosti a těhotných žen. Sklízelo se, a dodnes se v těchto dnech sklízí především obiloviny pšenice, ječmen, kukuřice, žito či oves. V Česku se žně obvykle konají v létě, v období relativního sucha. A nesklízí se pouze obiloviny, sklízí se i další plodiny, luskoviny, olejoviny či brambory. A po ukončení celé sklizně tedy nastalo období poděkovaní přírodě za její štědré dary, v našich končinách tedy dožínkové slavnosti.

Tradiční obyčeje a zvyky…..

V polovině 19. století byly dožínky slaveny prakticky na celém českém území. Pravidlem byl fakt, že se na Dožínkové slavnosti v minulých dobách scházívali pouze ti, kteří se přímo na žních podíleli. Toto pravidlo se tedy liší od dnešního pojetí dožínek, kdy jsou většinou považovaný za společenskou atrakci, bez přímé vazby účastníku na žních.

Mezi dožínkové zvyky patřily například zvyklosti spojené s posledním uvázaným snopem obilí. Ten se v českém prostředí nazýval baba, stará či nevěsta. Snop byl stylizován do ženské postavy a oblékán do ženských šatů. Nakonec byl odvezen do statku, kde byl předán hospodáři a zanechán v domě do příštích dožínkových slavností. Podobně se na poli nechávalo i obilí svázané do jehlanu s kytkou klasů na vrcholu, zvané stodola či sibilia. Dožínky se povětšinou odehrávaly na statku hospodáře, který měl povinnost žence pohostit a radovánky chasy zaplatit.

K dožínkám také patřila společná cesta z pole, při které byli účastníci ozdobeni květy a klasy, stejně jako jejich nástroje, a ze stejného materiálu měli i věnce na hlavách. Důležitý byl obzvlášť dožínkový věnec, ponechávaný v domě až do jarní setby. Tento objekt měl výraznou solární symboliku. Pro mnohé naše předky byly dožínky koncem období nouze a přechod tak k prozatímnímu přebytku potravy. Pro mnohé národy byl tak tento čas považován za začátek nového roku.

Na počátku 20. století tedy původní pojetí dožínkových slavností zaniklo. Pokud jste tedy na dožínkových slavnostech nebyli, zkuste se podívat po okolí, určitě se tato kulturní akce pořádá i někde u Vás. Určitě stojí za to je navštívit a ochutnat zdejší kuchyni

Mějte krásný den.

Váš Nábytek v kostce.