Proč slavíme Den české státnosti?

28. září je každoročně spojeno se jménem svatého Václava, českého knížete, světce, hlavního patrona Čech a Moravy, patrona českého státu a nejvýznamnějšího šiřitele křesťanství v českých zemích, vedle Cyrila, Metoděje a svatého Prokopa. Určitě také máte radost z toho, že si můžeme užít jeden den volna navíc. Ale pojďme se spolu podívat na to, co všechno tomuto volnému dni předcházelo, připomenout si život sv. Václava a jeho odkaz.

Václavův život.

Václav byl synem knížete Vratislava (mladšího syna Ludmily a Bořivoje I.) a Drahomíry (dcery knížete Havolanů z polabských Slovanů). Jako předpokládaný rok narození je podle údajů uváděn rok 907. Podle pověsti byl Václav vychováván svou babičkou Ludmilou a vzdělávání se mu dostalo na Budči, kde se mu v té době u panovníků dostalo neobyčejného vzdělání, které zřejmě spočívalo ve studiu latinského žaltáře. Pozdější staroslovanské legendy se zmiňují i o tom, že se zabýval studiem slovanských knih. Po smrti Václavova otce, knížete Vratislava, se ujala vlády Václavova matka Drahomíra. Václav spolu s mladším bratrem Boleslavem zůstal v péči Ludmily. Mezi oběma ženami a jejich stoupenci vznikl spor o vliv na Václava a moc v knížectví. Spor pro Ludmilu skončil jejím zavražděním Drahomířinými družiníky. Pozdější legendy popisují Drahomíru jako zastánkyni pohanství, proti které stála zastánkyně křesťanství - Ludmila.

Václav usedá na trůn zřejmě mezi léty 922 - 925 a byl díky své křesťanské výchově a jeho dobročinným skutkům velmi oblíbený mezi chudými a utlačovanými. Jako kníže, po porážce se saským králem Jindřichem Ptáčníkem dokázal zachovat mír v českém státě, placením tzv. tribut pacis - daň za mír,  která se rovnala pěti stům hřiven stříbra a sto dvaceti volům. Založil chrám sv. Víta a podle pověsti to byl právě on, kdo v zemi také zavedl tradici pěstování vína. Václav byl pravděpodobně ženat, ale jeho manželka mu neporodila syna (buď byla bezdětná, nebo se z tohoto svazku narodily pouze dcery). Václavová úzká spolupráce se západní církví vyvolala odpor u stále ještě pohanské šlechty a jeho bratra Boleslava, který velmi toužil usednout na trůn místo svého bratra. Chodem času se konflikty mezi bratry zvětšovaly a vyvrcholily až bratrovraždou, která se stala údajně 28. září v roce 929 anebo 935. Přesný rok Václavovy mučednické smrti není dodnes znám, a ačkoli se historici a kronikáři po staletí přiklánějí spíše k první verzi, pozdější nálezy dávají za pravdu převážně variantě - rok 935. Po Václavově smrti se ujímá vlády Boleslav.

Odkaz svatého Václava.

První čin, který posmrtně podtrhnul Václavův význam, provedl údajně v pokání sám Boleslav, který tři roky po bratrově smrti nechal jeho ostatky převézt na Pražský hrad, kde zůstaly ve Svatováclavské kapli uložené dodnes. Již od 10. století se tedy projevuje dvojí význam pojetí Václava jako světce vyznačujícího se křesťanskými ctnostmi, a jako symbol vládce přemyslovské dynastie a českého státu. Toto dvojí pojetí Václava se v různých podobách a proměnách objevuje po celou následující historii až do současnosti. Svatý Václav je také jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve.

Sám Karel IV. přikládal velký význam tzv. svatováclavskému kultu. Nechal vytvořit české korunovační klenoty se svatováclavskou korunou a sv. Václavovi zasvětil i kapli v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, kde jsou dodnes tyto klenoty uloženy. V roce 1913 byla na Václavské náměstí umístěna socha svatého Václava na koni od sochaře J. V. Myslbeka, jejichž podoba zdobí i naše dvacetikorunové mince. Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých vypráví pověst, že až bude českému národu nejhůř, vyjedou z hory Blaník rytíři v čele se svatým Václavem.
Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/z-regionu/svaty-vaclave-nedej-zahynouti20100927-5e19-ska4-mfqh-zp2y.html

Víte také že….

28 září slaví svoje narozeniny i náš nynější prezident Miloš Zeman, francouzská herečka Brigitte Bardot či finský automobilový závodník Mika Häkkinen? V historickém sledu je toto datum spjato i s úmrtím matky Karla IV. – Elišky Přemyslovy.

Přejeme krásný den.

Váš Nábytek v kostce