Náš temperament I

Lidé se vzájemně liší nejen tím jaký mají vzhled, tedy tím co rozlišujeme na první pohled. Ale obzvláště svým projevem, tím co z nich vyzařuje, což je obsah jejich duševního života jako je vnímání, přimyšlení, pamatování si, záliby apod. A samozřejmě i formou, tj. tím, jak odpovídají na odlišné impulsy. To vše způsobuje temperament.

Temperament, jinak řečeno také vzrušivost, popřípadě tendence k ní, se projevuje už i u novorozeňat, kupříkladu intenzitou pohybů a hloubkou prožívání. Jeho základ je biochemický a je velmi ovlivněn dědičností. Tímto pojmem se vlastně označuje souhrn vlastností vztahujících se k emocionálnímu reagování, které je typické pro určitého jedince. Úsilí změnit je nebývá úspěšné, výsledek obvykle rozladí a osobnosti uškodí. To ale neznamená, že vlastnosti a typy temperamentu nelze kultivovat a zušlechťovat. Převážná část temperamentů má své výhody i nevýhody, přednosti i úskalí. Velká míra spočívá na tom, jak jednotlivce s určitým temperamentem chápe jeho okolí a jak k němu přistupuje.

Klasické typy temperamentů vytvořil Hippokrates. Domníval se, že poměr čtyř tělesných tekutin určuje odezvu na okolí. Jednalo se o krev – sanguis; žluč – cholé; černá žluč – melan -cholé; sliz – phlegma. Tento výklad vylepšil Galénos, a poté pak Jung, Eynseck nebo Pavlov. Rozlišujeme tedy 4 typy temperamentů. Sangvinik – jeho citové vzrušení je nehluboké a pomíjivé, bez dlouhodobých důsledků. Cholerik – lehce se intenzivně vzruší, má tendence k výbušným citovým reakcím, které však netrvají dlouhý čas. Flegmatik – těžko se citově vzruší, má dispozice k citové vyrovnanosti, někdy přecházející v lhostejnost. Melancholik - se charakterizuje silnými, hlubokými pocity, laděnými ke smutku a sklíčenosti.

Temperament způsobuje i to, jakými barvami a stylem nábytku zařídíme náš domov. U nás v nábytku v kostce vám s chutí poradíme a pomůžeme s volbou tak, aby uspokojila přesně vaše potřeby. Zvolit si můžete jak z odlišných druhů masivu, jako je dub, buk, borovice, smrk nebo bříza. Ale i z různých barevných variací, kterými jsme schopni na vaše požadavky dřevo ošetřit. A to vše samozřejmě při užití zdravotně nezávadných prostředků. U nás v nábytku v kostce jsme tu zkrátka pro vás.

A později si povíme ještě něco o Jungově typologii a o tom, co způsobuje jakým temperamentem bude člověk obdařen...