Hromnice jsou první pomyslnou vlaštovkou jara

I když to tak venku možná nevypadá, neboť příchod jara nám počasí venku nikterak nepřipomíná, je lidový svátek slavený 2. února – Hromnice právě jakousi první pomyslnou vlaštovkou jara. A i když je slunce ještě hodně vysoko a jen občas z poza mraky na nás pokukuje, zima určitě ještě nějaký čas nebude chtít předat vládu jaru. Přes to všechno nás toto období dokáže nabít energií a těšením se na přicházející jaro. Neboť právě v tomto období se začíná prodlužovat délka bílého dne. A v porovnání se zimním slunovratem, zapadá slunce nyní o hodinu později, a to ještě není vše, neboť koncem února se tento čas prodlouží až na hodinu a půl, oproti zimnímu slunovratu. Těšíte se?

Svátek uvedení Páně do chrámu.

Dle křesťanských tradic si právě tento den připomínáme Svátek uvedení Páně do chrámu. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše podle židovského obyčeje 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě se setkali s prorokem Simeonem, který vzal malého Ježíše do náručí a pronesl:“ Nyní propouštíš svého služebníka, Pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanů, slávu pro tvůj lid Izrael.“ Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle, pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století – Svátek Hromnice.

Na Hromnice o hodinu světla více.

V lidových zvycích se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojován s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak již ostatně napovídá i jeho samotný název. Právě v tento den se světily svíčky, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. Hromnicemi navíc končí i vánoční období, takže se v tento čas již odstrojovaly vánoční stromečky a všechny vánoční ozdoby. Ke svátku Hromnice se rovněž váže mnoho lidových pranostik. Nejznámější z nich je určitě: „ Na Hromnice o hodinu světla více“.

Den zasvěceného života.

V katolické církvi je rovněž 2. únor tradičně spojován s ochotou zasvětit svůj život poslání řeholníků a řeholnic - Den zasvěceného života - díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu. Papež Jan Pavel II. spojil tento liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu.

Přejeme příjemné čekání na jaro.

Váš nábytek v kostce.