Památka zesnulých

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky se přikládá na 2. listopadu.

Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví v dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku z 31. října na 1. listopadu, ten byl pojmenován jako Samhain. Tato noc byla vnímáná také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí zpět na zemi a živí mohou navštívit podsvětí. Tradiční zapalení svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň a světlo je ochrání před zlými duchy. Předchůdcem křesťanských dušiček byly u pohanských Slovanů oslavy konané přímo na nekropolích na počest zesnulých předků.

Osídlení Slovanů a Keltů ve Střední Evropě kdy se jejich kultury prolínaly, se předpokláda, že se svátek Samhain slavil i v ČR a nástupem křesťanství byl nahrazen svátkem Všech svatých, lidově Dušičkami jako vzpomínkový svátek, kdy se vzpomíná na zesnulé.

Dušičky se připomínají již od 10. století. Od data 2. listopadu se svátek začal slavit ve 12. století jako vzpomínka na mrtvé, svátek Dušičky. Ve 13. století se tento svátek rozšířil po celé západní církvi. V roce 1915 byly Dušičky rozšířeny pro celou církev, od první světové války, kdy zahynulo velké množství lidí. V této době se na Dušičky pořádaly průvody na hřbitovy. V tento den je zvykem navštívit hřbitov a na rodinných hrobech rozsvítit svíčku nebo položit živé květiny, což má symbolizovat víru v posmrtný život.

O Dušičkách od 1. 11. do půlnoci 2. 11. lze uplatnit odpustky pro duše zamřelých, kteří páchali hříchy.

Během odpustků na Dušičky bývá použiváná tato modlitba:

Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…
V dušičkový večer, rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše, při nich za dušičky.
Poslední již svíce, zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.

V naší zemi je vzpomínka na všechny zesnulé mimo Vánoce největším svátkem, který se vyznačuje vzpomínkou, kětinami či zapálením svíčky. V Anglii a Americe je oslava památky zesnulých spojena s názvem Halloween. V tento den se děti obléknou do kostýmu a koledují o sladkosti. Hlavními znaky Halloweenu jsou vydlabané dýně se svíčkou uvnitř, čarodějky a kostlivci. Hlavními barvami v tento svátek je oranžová a černá barva.