Hromnice přináší o hodinu světla více.

První vlaštovkou jarního počasí je údajně Hromnice, která připadá na 2. února. I když to na jaro zrovna moc nevypadá, neboť slunce je ještě stále vysoko a schované za mraky, přesto je víc než jisté, že čas začíná pomalu otevírat brány jaru. Představa, že již za pár týdnů budeme svědky zrodu prvních sněženek a budeme se moc oddávat prvním slunečním paprskům, nás dokáže nabít energií a těšením. Právě na Hromnice se začíná prodlužovat délka bílého dne, a to dokonce o celou hodinu. A ke konci měsíce budeme mít den o celou hodinu a půl delší oproti zimnímu slunovratu. Takže se máme na co těšit.

Hromnice nám připomínají pradávný církevní svátek, jehož bezprostředním podnětem je tzv. svátek uvedení Páně do chrámu. Svátkem si připomínáme událost zapsanou v Lukášově evangeliu. Tehdy Maria a Josef přinesli Ježíše podle židovského obyčeje čtyřicátý den po narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě se setkali s prorokem Simeonem, který vzal malého Ježíše do náručí a pronesl:“ Nyní propouštíš svého služebníka, Pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanů, slávu pro tvůj lid Izrael.“

A právě od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle, pochází obyčej, který se začal šířit zřejmě od 11. století. V tento den dávali naši předkové za okna svých domovů svíčky tzv. hromničky, které je měly chránit proti bleskům, hromům a bouřím, proto má tento den název Hromnice. Hromnice zároveň symbolizuji definitivní konec vánočnímu času. V této době už většinou v žádné domácnosti není ani stopy po vánočních ozdobách, betlémech či vánočních stromečcích.

V katolické církvi je rovněž 2. únor tradičně spojován s mnohaletou církevní tradicí, která má symbolizovat ochotu zasvětit svůj život poslání řeholníků a řeholnic - Den zasvěceného života. Tento svátek připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu.

Na hromnice se váže také mnoho pranostik, jako třeba:

-  Na Hromnice – půl krajíce, půl píce“ praví, že by v hospodářství mělo být ještě polovina krmných dávek pro zvěř, a polovina živin pro rodinu, aby se zima spokojeně přestála.

-   Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.

-   Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

-   Na Hromnice – chumelice, netrvá pak zima více.

-   Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

-   O Hromnicích sníh – na jaře déšť.

-   Na Hromnice o hodinu více,  a další.

Uvídíme, zda-li se některá z pranostik vyplní.

Přejeme příjemné čekání na jaro :-).

Váš Nábytek v kostce.