Advent, čas ztišení, zamyšlení a pokory

Stejně jako každý rok v tomto čase, k nám dorazila vánoční nálada. Už jste si zapálili první svíčku na svém adventním věnci? Jakou barvu mají svíčky na něm? Jsou stejné jako před rokem, anebo vánoční barvy obměňujete, dle novodobých trendu­­? Údajně jsou barvami letošních vánoc bílá a fialová, tak když tak na tom přemýšlím, jsem se letos do barev vánoc trefila, neboť svíčky na mém adventním věnci nesou barvy fialových tonů. Ať už máte dekorace laděné do jakékoliv barvy, podstatou adventu však zůstává stišení, zklidnění a zamyšlení. Neboť adventní období čtyř neděl před vánočními svátky, je vlastně dobou radostného očekávání na příchod spasitele a duchovní přípravy na samotné Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. V dřívějších dobách byl advent zároveň i dobou postní, kdy byly zakázány zábavy, svatby i hodování.

Samotné slovo advent pochází z latinského slova Adventus, což v překladu znamená příchod. V tomto případě se tedy myslí příchod Vykupitele Ježiše Krista, kdy starozákonní proroci čekali na jeho narození. Advent je tedy prvním obdobím církevního (liturgického) roku. Délka adventního období je vymezena čtyřmi adventními nedělemi, přičemž čtvrtá adventní neděle předchází Slavnosti Narození Páně. Každá neděle nese také svůj název. Po železné přichází neděle bronzová, pak stříbrná a nakonec zlatá. Pojmenování neděli podle kovu však nemá s historii křesťanských Vánoc nic společného. Tato zvyklost je poměrně mladá. Historici tvrdí, že označení nedělí je jen reklamní tah obchodních řetězců, který vznikl za první republiky. Zvyšující se cena kovu symbolizuje stupňující se nákupní šílenství. V letošním roce spadají adventní neděle na 1.12., 8.12., 15.12. a 22.12.

Adventní věnec.

Tradičním symbolem adventu je již od 19. století adventní věnec, který má v různých oblastech i různou podobu. V České republice (a v katolických různých zemích) má nejčastěji se čtyři svíčky, z nichž tři jsou fialové a jedna růžová. Fialová barva symbolizuje pokání, ztišení a očekávání. Růžová svíce na adventním věnci se zapaluje o třetí adventní neděli, která nese jméno Gaudate. Je symbolizována právě růžovou barvou, která má znamenat radost. Tradice zapalování svíček na věncích přímo vychází ze židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích zvaných Chanuka.

Adventní věnec je symbolikou Kristova kříže, proto mají být svíčky umístěny na všechny světové strany. Módní trendy však často vítězi nad tradičními hodnotami, a proto se dnešní podoby adventních věnců mnohdy liší od původních zvyklostí. Můžeme tedy vídat i věnce se svíčkami rozmístěnými v řadě, či jakkoliv jinak. Stejně tak se od původních zvyklostí může lišit i jeho barevná kombinace.

Adventní kalendáře.

Jedním z jevů, které každoročně provázejí adventní čas, jsou rovněž i adventní kalendáře, na které se těší převážně děti. Dříve než se jejich podoba vymezila na obrázky s otevíracími okénky naplněnými kouskem čokolády nebo jinou drobností, bývaly adventní kalendáře takřka uměleckými díly. První známý ručně vyrobený adventní kalendář pochází z roku 1851. Na adventních kalendářích, byly zobrazené liturgické výjevy z bible a vypadaly jako části vesnic nebo měst s důmyslně schovanými okénky. Byly vyráběny v malých dílnách z tvrdého papíru a ve svých okénkách skrývaly obrázky, veršíky nebo citace z bible.

Adventní kalendář slavil úspěch po celém světě, jeho úspěch přerušila druhá světová válka, ale po válce zase přišel jeho rozmach. V padesátých a šedesátých letech 20. století se adventní kalendáře začaly objevovat na pultech většiny evropských zemí a každý národ si zanedlouho vytvořil svou vlastní variantu předvánočního kalendáře, charakterizující vkus a cítění dané země.

Přejeme příjemně strávený předvánoční čas.

Váš nábytek v kostce