Kam se poděly naše touhy?

Přemýšleli jste někdy nad tím, kam zmizely naše dávné touhy? Kam se poděly naše tajná přání, psaná kdysi na linkovaný papír našeho školního sešitu z českého jazyka? Kde se vytratily naše školní lásky a jejich jména, která bývala kdysi kružítkem vyryta do dřevěné lavice s nápisem "navždy"? Pamatujete si jak je to dávno co jsme dovolili, aby nám sny, touhy a city proklouzly do jiných světů? Do světů s názvem Možná, Někdy či Uvidíme? Ano asi jsme prostě a jednoduše jen dospěli. Ale znamená to snad, že se naše touhy vytratily?

Ale co je to ta touha......

Touha je údajně jakýsi vyšší druh vůle. Vůle, která nás přivazuje k jedněm či druhým předmětům vnějšího světa, a určují tak naše vášně, sny a touhy po naplnění, smyslu a štěstí. Je to vlastně jakási síla, která nás drží nad vodou a dává nám kuráž a vytrvalost jít dál. I když cesta není zrovna rovná a jednoduchá. Jsme díky ní schopni překonávat překážky, které se nám na tuto cestu postaví. Naše touhy jsou spojeny s našimi představami a vyživovány z našich snů a vizí.

V antické filosofii je touha chápána buď jako žádostivost či vášeň, kterou je třeba potlačit, anebo jako podstatná síla, která člověka popohání. V Platónově Faidru se duše přirovnává k vozataji, jehož vůz táhnou dva koně - černý kůň (touhy či vášně) a bílý kůň (rozum). A úlohou právě nás vozatajů, je řídit toto spřežení. Podobně také Aristotelés považuje touhu za jakýsi silný zdroj pohybu a rozlišuje mezi „přirozenými“ žádostmi, jako je hlad či sexuální přitažlivost a rozumnými touhami, které člověk dokáže ovládat.

Nikdy nepřestávejte snít.

Ne každé sny se vždy vyplní a ne všechny touhy budou naplněny. No a co? Ale nemusíme přece dosáhnout na všechny své sny a touhy. Jsou jen jakýmsi hnacím motorem, abychom šli dál, i kdybychom se třeba spálili či zářili zklamání. Touha se určitě nikdy nemůže naplnit úplně, jen nám pomáhá ujasnit si, kdo vlastně jsme. Dává nám vnitřní sílu a energii abychom vzali věci do vlastních rukou. Jen je zapotřebí být s ní neustále ve styku. Touha je daleko větší než my sami, a tak to má být. Je důležitou příčinou pro náš růst. Napomáhá nám, abychom se každým dnem vyvíjeli kupředu.

Tak proto naslouchejme svým pocitům a třeba v sobě najdeme skryté touhy, ze kterých jsme kdysi žili. Anebo v sobě najdeme úplně nové touhy, které nás nakopnou. Může se tomu stát při rozhovoru se svými přáteli, při čtení knihy či při prohlížení starých fotografií, čtení stránek Nábytek v kostce. A začněte třeba tím, že si pořídíte dávno vysněný masivní dřevěný nábytek do Vašeho domova. S výběrem ochotně pomůžeme. Neboť my se snažíme jít vstříc Vašim touhám :-).

A právě u touhy platí známé pravidlo, že už i samotná cesta je již cílem :-). 

A hlavně - nikdy nepřestávejte snít :-).

Mějte krásný den.

Váš Nábytek v kostce.