1.květen

U nás v česku je měsíc květen vnímán jako měsíc lásky. 1. května se milenci líbají pod rozkvetlou třešní. Tradice vypráví, že žena, které se dostane polibku bude celý rok krásná a přitažlivá, když to ta, které se polibek nedostane USCHNE. Domníváme se, že by tato tradice mohla vzniknout počátkem 20. století v souvislosti s básníkem Karlem Hynkem Máchou. Jen zřídka by se hledal někdo kdo by tuto báseň neznal....

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech........

 

Měsíc květen je ve znamení planety Venuše, ta je nazvaná podle bohyně lásky.

Předvečer 1. května se chlapci chystají do lesů, kde uříznou nejvyšší strom, z tohoto stromu poté vyrobí a postaví Majku, která vyznačuje symbol jara. Majku krásně barevně ozdobí a hlídají ji celou noc až do rána, protože by ji mohl během noci kdokoli uříznout a ukrást. Takovou ostudu by jen těžce nešli. V tento večer se slaví i další tradice jako je PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Od 21. století si tato tradice zachovává řadu zvyků pocházejících z minulosti. Pálení čarodějnic nejčastěji probíhá jako zábavná akce v rámci rodiny či sousedů.

 

1. květen se taktéž slaví jako SVÁTEK PRÁCE, který se u nás v tomto datu slaví od r. 1890. V roce 1886 tomuto svátku předcházela stávka dělníku v Chicagu za lepší pracovní podmínky a osmihodinovou pracovní dobu. Jedná se o dělnický mezinárodní svátek, který se slaví po celé zemi. V dnešní době je pro nás Čechy 1. květen hlavně jeden ze dnů volna. U starší generace se tento den pojí se vzpomínkami na průvody, kterých se museli všichni povinně zůčastnit.

Ať už tento volný den slavíte jako svátek zamilovaných nebo svátek práce, přejeme Vám aby jste si ho krásně užili.

Váš Nábytek v kostce....